Ogródki meteorologiczne dydaktyczne

Podstawą ogródka meteorologicznego jest drewniana klatka meteorologiczna w kolorze białym. Jako producent drewnianych klatek meteorologicznych możemy zaoferować bardzo duży wybór tego typu konstrukcji.

 

Klatki meteorologiczne w naszej ofercie mogą być wykonane w standardzie dydaktycznym i profesjonalnym. Proponujemy klatki w kilku wymiarach: mała, średnia, duża. Dodatkowo możemy wykonać dowolną klatkę meteorologiczną o dowolnych parametrach na życzenie Klienta.

 

Klatka meteorologiczna umieszczana jest na stalowym/aluminiowym systemie montażowym. Wysokość klatki nad poziomem terenu ustalamy indywidualnie: czy jest to standardowa wysokość 2m nad poziomem terenu czy inna. Jeśli wysokość tego wymaga klatka jest wyposażona w metalowe schody z barierkami lub bez umożliwiające obsługę przyrządów pomiarowych znajdujących się we wnętrzu klatki meteorologicznej.

Wyposażenie klatki meteorologicznej przygotowywane jest na życzenie Klienta lub proponujemy zestaw podstawowy. Na wyposażenie klatki meteorologicznej składają się:

 • instrumenty umożliwiające odczyt parametrów aktualnych,
 • urządzenia rejestrujące/zapisujące.

 

Zainstalowane urządzenia w klatce meteorologicznej mogą być różnego typu:

 • przyrządy analogowe tradycyjne jak:
  • termometry meteorologiczne cieczowe szklane,
  • termometry minimalne cieczowe szklane,
  • termometry maksymalne cieczowe szklane,
  • psychrometry Augusta z tablicami psychrometrycznymi,
  • psychrometr Assmanna,
  • barometry mechaniczny tarczowy,
  • higrometry,
  • barografy,
  • termografy,
  • higrografy,
 • urządzenia elektroniczne:
  • cyfrowe czujniki temperatury i wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego – czujniki takie mogą posiadać wyświetlacz LCD do odczytu wartości aktualnych, minimalnych i maksymalnych, temperatury punktu rosy,
  • cyfrowe rejestratory danych jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne z możliwością transferu danych do komputera.

W ogródku meteorologicznym może znajdować się szereg urządzeń (tradycyjnych i nowoczesnych) do pomiaru całego spektrum parametrów meteorologicznych takich jak:

 • opady atmosferyczne,
 • prędkość i kierunek wiatru,
 • nasłonecznienie / usłonecznienie,
 • parametry glebowe jak: temperatura gleby, wilgotność gleby, pH gleby

 

Przyrządy tradycyjne wchodzące w skład wyposażenia ogródka meteorologicznego – dydaktycznego:

 • do pomiaru opadów atmosferycznych:
  • deszczomierz Hellmanna,
  • deszczomierze plastikowe o różnych parametrach,
  • pobornik opadu stałego,
  • tyczka śniegowa aluminiowa oraz deska śniegowa,
 • do pomiaru prędkości i kierunku wiatru:
  • wiatromierz Wilda,
  • rękaw meteorologiczny również z podświetleniem,
  • wskaźniki prędkości i kierunku wiatru
 • do pomiaru usłonecznienia:
  • heliograf Campbella-Stokesa
 • do pomiaru parametrów glebowych:
  • termometry glebowe gruntowe cieczowe kolankowe szklane do pomiaru temperatury gleby na różnych głębokościach np.: 5cm, 10cm, 20cm i 50cm.,
  • termometr przygruntowy minimalny cieczowy szklany,
  • termometr przygruntowy cieczowy szklany,
  • wilgotnościomerze glebowe;
  • kombitester glebowy.

 

Urządzenia nowoczesne składające się na wyposażenie ogródka meteorologicznego – dydaktycznego:

 • automatyczna stacja meteorologiczna,
 • deszczomierz korytkowy z transmisją radiową i odczytem w klatce meteorologicznej,
 • zestaw pomiarowo – wizualizacyjny „Porównanie temperatury powietrza i gruntu”,
 • przenośne urządzenia pomiarowe,
 • ekran LED, tablica LED do prezentacji danych pomiarowych z automatycznej stacji meteorologicznej i/lub czujnika zapylenia.

Automatyczna stacja meteorologiczna może posiadać bardzo szerokie zastosowanie nie tylko do celów dydaktycznych ale również w celach profesjonalnych.

Charakterystyka automatycznej stacji meteorologicznej:

 • pomiar takich parametrów jak:
  • temperatura i wilgotność powietrza,
  • ciśnienie atmosferyczne,
  • prędkość i kierunek wiatru,
  • opady ciekłe,
  • opady stałe,
  • temperatura gleby,
  • temperatura wody,
  • wilgotność gleby,
  • natężenie promieniowania słonecznego,
  • promieniowanie UV;
  • zwilżenie liścia;
  • inne na życzenie klienta,
 • klasa: profesjonalna / półprofesjonalna,
 • transmisja danych: kablowa / radiowa / WiFi / GPRS,
 • odbiór danych: lokalny komputer / sieć Internet,
 • dostęp do danych on-line: strona WWW, aplikacja mobilna, dane historyczne,
 • zasilanie: solarne / 230V,
 • instalacja na dedykowanym maszcie o wysokości: 2-15m,
 • możliwość prezentacji danych pomiarowych na ekranach LED wewnętrznych i zewnętrznych, kolorowych (Full color SMD) i monochromatycznych, o dowolnych wymiarach.

 

Przenośne urządzenia pomiarowe mające zastosowanie w ogródku meteorologicznym – dydaktycznym to np.:

 • anemometr ręczny,
 • pirometr – termometr bezkontaktowy na podczerwień,
 • miernik elektroniczny: temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne,
 • termometr laboratoryjny szpilkowy do rożnych mediów: woda, powietrze, gleba,
 • miernik hałasu, natężenie dźwięku – decybelomierz,

 

Dodatkowo w ogródku meteorologicznym – dydaktycznym mogą znajdować się urządzenia niestandardowe jak:

 • ewaporometr do pomiaru parowania umieszczony w klatce meteorologicznej dedykowanej ewaporometrycznej,
 • zegar słoneczny horyzontalny,
 • zegar słoneczny sferyczny,
 • również jako atrakcją może być wypuszczenie balonu meteorologicznego.

 

Każdy element wyposażenia ogródka meteorologicznego – dydaktycznego może posiadać odrębną tablicę z opisem danego urządzenia dla ułatwienia prowadzenia zajęć dydaktycznych lub dla informacji osób przebywających na terenie ogródka meteorologicznego.

 

Nasze ogródki meteorologiczne – dydaktyczne oferowane są z profesjonalnym montażem „pod klucz” oraz szkoleniem.

 

Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy.